top of page
Vending Machine Purchase_edited.jpg

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
 

Yrityksen nimi: Vendor Point
Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Jussi Harju
Osoite: Kauhajoentie 1175, 64770 Äystö
Puhelin: 0400 164071

Sähköposti: jussi.harju@vendorpoint.fi

2. Rekisterin nimi
 

Vendor Pointin asiakas- ja markkinointirekisteri.
 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen, kehittämiseen ja henkilökohtaistamiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään.
 

4. Rekisterin tietosisältö
 

Rekisteriin voidaan kerätä asiakkaista muun muassa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi

  • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

  • Organisaatio ja asema

  • Organisaation yhteystiedot

  • Asiakassuhteen hoitoon ja palvelujen toteuttamiseen liittyvät tiedot

  • Markkinointiluvat ja -kiellot
     

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään verkkosivujen käytön, sähköpostiviestinnän, sopimusten, asiakastapaamisten ja muiden tilanteiden yhteydessä, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi voimassa olevan lainsäädännön niin vaatiessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.
 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, suojataan asianmukaisesti. Tietojen käsittelyyn oikeutettu henkilöstö on koulutettu käsittelemään tietoja turvallisesti ja luottamuksellisesti.
 

8. Rekisteröidyn oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- ja poistopyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
 

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen
 

Vendor Point pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta.
 

Coffee on Desk

Soita

+358 50 475 3576

Email 

Seuraa

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page